Kerncijfers Landbouw in boekje

ingevoerd op 8-7-2003

Het eerste exemplaar van het Kerncijferboekje Landbouw 2003 is maandag door gedeputeerde Hans Schipper uitgereikt aan de voorzitter van de WLTO Jan Heykoop.

De gemiddelde bedrijfsgrootte is in 2002 gestegen en is een gevolg van de sterke daling van het aantal bedrijven.

In West-Friesland is de schaalvergroting het sterkst en daarmee volgt Noord-Holland de ontwikkeling in Nederland.

Het landbouwkerncijferboekje van de provincie Noord-Holland geeft een cijfermatig beeld van de landbouwsector in Noord-Holland. Structuur en ontwikkeling staan hierin centraal en verder wordt er aandacht besteed aan biologische landbouw, tuinbouw, milieu en het effect van de landbouw op de Noord-Hollandse economie.

Het kerncijferboekje 2003 is op te vragen bij het servicepunt van de provincie, telefoon 023 – 51 44 300.