Gemeente wil grond terug

ingevoerd op 4-7-2003

De gemeente Zijpe wil gemeentegrond die door inwoners of bedrijven oneigenlijk wordt gebruikt terug.

Uit onderzoek is gebleken dat in enkele honderden gevallen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Vaak gaat het om kleine stukjes openbaar groen, maar er is ook omvangrijk oneigenlijk gebruik ontdekt. Wanneer de gemeente niets doet dan raakt ze het eigendom van de grond na 20 jaar kwijt.

Zijpe wil nu een exacte inventarisatie maken van gemeentegrond die door anderen gebruikt wordt. Daarna zal worden bekeken wat de beste manier is om de grond in eigendom terug te krijgen.

Dat de situatie de afgelopen jaren behoorlijk uit de hand is gelopen blijkt uit het bedrag dat Zijpe nodig heeft om de schade te herstellen. De gemeenteraad van Augustus wordt gevraagd hiervoor bijna € 56.000,- beschikbaar te stellen.