Rapport over fusie WLTO

ingevoerd op 1-7-2003

De besturen van GLTO, NLTO en WLTO hebben vorige week een eindrapport opgesteld waarin zij concluderen dat een fusie bijdraagt aan het realiseren van een kwalitatief goede belangenbehartiging tegen een acceptabele prijs.

Krachtenbundeling betekent dat het contributiegeld maximaal wordt besteed aan belangenbehartiging. In het rapport wordt ingegaan op vraagstukken waarmee ondernemende agrariërs op middellange termijn te maken krijgen.

De sector kende de afgelopen jaren een forse afname van het aantal bedrijven. Zowel maatschappelijke ontwikkelingen als positie in de markt maken een omslag nodig naar een duurzame economisch en ecologisch verantwoorde landbouw. Dat vereist belangenbehartiging op maat, zowel gebiedsgericht als productgericht.

De fusie zal zich daarom kenmerken door een decentrale opbouw, waardoor de organisatie voor leden herkenbaar en dichtbij blijft.