Inventarisatie bomen

ingevoerd op 8-7-2008

Om een goed inzicht te krijgen hoeveel waardevolle bomen of bomengroepen zich in de gemeente bevinden, gaat Zijpe in de maanden juli en augustus inventariseren.

Het gaat dan vooral om monumentale, waardevolle en toekomstbomen waarvan men een actueler inzicht in leeftijd, waarde van de bijzondere groeivorm, zeldzame soort of natuurwaarde wil krijgen. Het gaat ook om bomen op particuliere terreinen. De bomen worden via GPS in kaart gebracht en in een databestand opgenomen.