Minder animo voor OGay Café

ingevoerd op 7-7-2008

De belangstelling voor het OGay Café in Schagen loopt terug. Kwamen er in het begin 80 tot 100 mensen op de avonden af, het laatste jaar is dat aantal teruggelopen tot 20. De organisatie ziet zich daarom gedwongen het aantal avonden terug te brengen tot maximaal 4 per jaar.
OGay Schagen is opgericht om de homoseksuele mens een stem te geven in Schagen. De café-avonden zijn primair bedoeld om mensen van gelijke geaardheid te ontmoeten.

Toch hebben de avonden volgens OGay ook een ander doel. `Wij willen geaccepteerd worden in Schagen. `Roze `ouderen moeten niet terug in de kast omdat ze bang zijn dat ze geen zorg meer krijgen. `Roze` gehandicapten moeten een foto van hun geliefde op de kast kunnen laten staan als de thuiszorg langs komt`, meldt Annemieke van OGay. Annemieke zit namens OGay in het Platform WMO van de gemeente Schagen.

`Ik loop op tegen een muur van onbegrip bij de ambtenaren en het college`, vertelt ze. Om te laten zien dat er wel degelijk oudere en gehandicapte `roze` mensen in Schagen zijn zoekt Annemieke ondersteuning en verhalen om meer druk op de gemeente uit te kunnen oefenen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van homobeleid. Verhalen kunnen per e-mail worden gestuurd naar ogayschagen@quicknet.nl