Nieuw: De Wering

ingevoerd op 27-6-2008

Noord-Holland noord kent sinds kort een nieuwe organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Uit een fusie tussen De RIMA, de WMD en SKWO Ouderenwerk is De Wering ontstaan.

De Wering verleent, net als voorheen de stichting WMD dat deed, verschillende diensten aan gemeenten, zoals Maatschappelijk werk, Sociaal Raadsliedenwerk, dienstverlening voor ouderen en de Vrijwilligerscentrale.