Stil asfalt op provinciale wegen

ingevoerd op 12-6-2008

De provincie Noord-Holland gaat de komende jaren een groot deel van de provinciale wegen voorzien van stil asfalt. Door de maatregel wordt de geluidshinder van provinciale wegen een stuk minder.

De provincie heeft 640 kilometer wegen in beheer. Het zogenaamde fluisterasfalt komt op ongeveer 360 kilometer. De komende 5 jaar wordt 144 kilometer voorzien van de stille asfaltlaag.

Stil asfalt is niet overal mogelijk. Op kruisingen en rotondes zal het nieuw worden gebruikt. Ook weglengtes korter dan 500 meter, wegen met veel landbouwverkeer en wegen die lang nat blijven worden niet van stil asfalt voorzien.

Hoe groter de woningdichtheid langs wegen, hoe groter de kans dat er stil asfalt komt. De provincie legt het fluisterasfalt tijdens normaal groot onderhoud van wegen.