Hulp gezocht bij inventarisatie

ingevoerd op 5-5-2003

Educatief Centrum de Groenling is op zoek naar mensen die willen helpen bij het inventariseren van de natuurwaarden in Schagen.

De Groenling gaat samen met vogelwerkgroep Tringa en hengelsportvereniging de Baars de inventarisatie uitvoeren. Die is nodig omdat de gemeente Schagen op korte termijn een groenstructuurplan wil maken. Uiteindelijk moeten de inventarisatie en het structuurplan leiden tot een beheersplan voor openbaar groen.

Inwoners van Schagen wordt gevraagd bijzondere bevindingen te melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verblijfplaats van vleermuizen, nesten van zwaluwen en bijzondere planten, insecten, zoogdieren en vissen.

Waarnemingen kunnen per e-mail aan de Groenling worden doorgegeven. Het adres is degroenling@wanadoo.nl. De verzamelde gegevens kunnen helpen bij het maken van een beheersplan.