Monumentale bomen in kaart gebracht

ingevoerd op 23-5-2008

De gemeente Schagen gaat voor € 8.500,- de Bomenstichting inschakelen om de monumentale bomen in de stad in kaart te brengen.

In eerste instantie zou de eigen dienst Civiel en Groen de notitie Monumentale en waadevolle bomen schrijven. Er is toch gekozen om de Bomenstichting in te huren omdat die stichting al een database bijhoudt van alle waardevolle bomen in Nederland.

Bij elke boom die de titel `waardevol` of `monumentaal` krijgt moet ook een beschijving worden toegevoegd. De Bomenstichting kan dat volgens de gemeente ook verzorgen.

Verder zullen de waardevolle bomen digitaal worden ingemeten en in de computer worden gezet. Op deze manier worden de bomen in een vroeg stadium opgemerkt als er plannen zijn om openbare ruimten op te knappen.