Schagen: 2,4 miljoen positief

ingevoerd op 21-5-2008

De gemeente Schagen heeft boekjaar 2007 afgesloten met een positief resultaat van bijna 2,4 miljoen euro.

Het goede resultaat is voor een deel te danken aan lagere personeelskosten en lagere kosten voor sociale voorzieningen. Dat laatste komt volgens de gemeente door de aantrekkende economie waardoor minder mensen van de bijstand en andere voorzieningen gebruik hebben gemaakt. Het geld zal voorlopig in de algemene reserve worden gestort.

De algemene reserve van de gemeente Schagen loopt na de storting op tot bijna 6,5 miljoen euro. Dat is ruim boven het vastgestelde minimum van iets meer dan 2,5 miljoen euro.

Een deel van het geld wil de gemeente gaan gebruiken om de gemeentelijke organisatie te reorganiseren. Hoeveel geld daar voor nodig is is nog niet bekend. Eind juni komt het college daarvoor met een voorstel.