Bezwaar tegen verhogen dijk

ingevoerd op 8-5-2008

De gemeente Zijpe heeft in een brief aan de provincie bezwaar aangetekend tegen een besluit van het Hoogheemraadschap om het verhogen van de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering mee te nemen als oplossing voor de zwakke schakels.

De Stuurgroep Zwakke Schakels kwam in december met een startnotitie, waarin 3 oplossingen voor de zeewering werden genoemd: zeewaartse versterking, landwaartse versteking of verhoging van de dijk.

Het verhogen van de dijk is later komen te vervallen omdat bij deze oplossing ook woningen bij Petten moesten worden gesloopt.

Zonder overleg heeft Hoogheemraadschap eind december het verhogen van de dijk toch weer als oplossing opgevoerd.

De gemeente Zijpe vindt dat onaanvaardbaar en in strijd met de startnotitie van de Stuurgroep Zwakke Schakels.
De zeeweringen bij Petten ..... De zeeweringen bij Petten .....