Veel animo voor fitheidstest

ingevoerd op 28-3-2008

Al 100 senioren hebben zich aangemeld voor de fitheidstest die komende zaterdag in de Spartahal in Schagen wordt gehouden.

De gemeente Schagen biedt sportief niet actieve inwoners tussen 60 en 70 jaar de mogelijkheid om mee te doen aan een sportstimuleringsproject voor senioren, het zogenaamde GALM-project. Dit project draait al ruim een jaar met vier groepen. Zaterdag gaan de deelnemers voor de tweede keer hun fitheid testen.

Ook hebben 53 nieuwe deelnemers zich voor de test aangemeld.

Na de fitheidstest wordt voor de geïnteresseerden van half april tot eind mei een aangepast programma van 5 weken aangeboden. Na afloop van dit introductieprogramma kan worden meegedaan aan het vervolgprogramma dat na de zomervakantie van start gaat. Wie meer over het project wil weten kan bellen met Ellen Schouten van Sportservice Schagen, 0224 - 21 47 74.