Mogelijk toch spoedvergadering raad Harenkarspel

ingevoerd op 21-3-2008

Op verzoek van de fracties van de PvdA, VVD en Vrij Harenkarspel vindt op donderdag 27 maart, 19.30 uur toch een spoedvergadering plaats van de gemeenteraad van Harenkarspel.

Het verzoek tot zo’n vergadering moet worden ingewilligd door de raadsvoorzitter als tenminste vier leden van de gemeenteraad dit ondersteunen. Daaraan wordt ruimschoots voldaan. Blijkens het verzoek gaat het de indieners om het belang van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG), die van belang is voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De besluiten om die wet toe te passen komen namelijk te vervallen wanneer het structuurplan niet uiterlijk op 28 maart is vastgesteld.

Op de voorlopige agenda staat daarom slechts één onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Structuurplan Harenkarspel.

Dinsdagmorgen 25 maart komt de agendacommissie bij elkaar om definitief tijdstip en agenda te bepalen. Daarop volgen de formele uitnodiging en agenda van de vergadering, die zal plaatsvinden in het gemeentehuis aan de Oostwal 2 in Tuitjenhorn.