College Harenkarspel naar huis gestuurd

ingevoerd op 12-3-2008

De fracties van AB’89 en het CDA hebben dinsdagavond door middel van een motie het vertrouwen opgezegd in het college van Harenkarspel.

Aanleiding was het structuurplan Harenkarspel dat werd besproken. De raadsleden vonden dat ze niet in de gelegenheid zijn gesteld om zich een goed oordeel over het volledige structuurplan te vormen, waardoor de fracties geen goed onderbouwd besluit konden nemen.

Het ging daarbij vooral om het ontbreken van een landbouwstructuurplan en een verkeersplan. `Wij hebben geregeld om deze plannen gevraagd`, zei mevrouw Domburg van het CDA. Mevrouw Rootjes van AB’89 vond ook dat te weinig naar de bewoners is geluisterd.

Verder was het onduidelijk wat met het tussengebied werd bedoeld. `De spelregels zijn veranderd waardoor wij niet meer kunnen meespelen`, zei mevrouw Rootjes.
Het was vol op de publieke tribune tijdens de raad in Harenkarspel ..... Het was vol op de publieke tribune tijdens de raad in Harenkarspel .....