Geen steun motie Duurzaam Schagen

ingevoerd op 27-2-2008

De politiek in Schagen heeft de motie van afkeuring van Duurzaam Schagen niet gesteund.

De motie ging over het kappen van bomen op verschillende plaatsen in Schagen, zoals langs de N245 en langs de Zijperweg. Volgens Duurzaam Schagen is in bijna alle gevallen nut en noodzaak van die bomenkap door het college niet aangetoond. Ook is de kap slecht voor mensen en dieren en een bedreiging voor een goed en gezond leefklimaat.

Wethouder Bouwes vond de motie zeer onterecht. Volgens Bouwes zijn in alle gevallen de juiste procedures gevolgd en hebben belanghebbenden kunnen reageren.

De kap van bomen langs de N245 is volgens Bouwes nodig om een veilig fietspad aan te kunnen leggen. Voor de bomen die langs de Zijperweg zijn gekapt worden nieuwe bomen geplant. Bij de revitalisering van het bedrijventerrein wordt veel nieuw groen geplant, `maar dat ziet u pas over 5 jaar`, aldus Bouwes.