Geen steun voorstel DS

ingevoerd op 30-1-2003

Het voorstel van Duurzaam Schagen om bewoners bij het indienen van een bouwplan te verplichten om hun buren te informeren heeft het dinsdagavond niet gehaald.

DS gaf zelf al toe dat het voorstel geen wettelijke grond heeft. Die woorden grepen de verschillende fracties aan om tegen het voorstel te stemmen. De CDA fractie sprak bij monde van de heer Ensink zelfs van een schijninitiatief.