Betere kwaliteit kost geld

ingevoerd op 14-2-2008

De verbetering van de dienstverlening van de gemeente Harenkarspel gaat die gemeente bijna € 83.000,- kosten.

Recent schreef de rekenkamercommissie een kritisch rapport over de dienstverlening van de gemeente. Veel mensen zijn niet tevreden met de telefonische dienstverlening, schriftelijke vragen worden vaak niet beantwoord en de wachttijden bij de balies zijn te lang.

Een deel van het geld, € 20.000,-, wordt gebruikt voor een baliesysteem met afsprakenmodule. € 25.000,- is nodig voor de aanschaf van een klantvolgsysteem. Ook wordt geld uitgetrokken voor een extern adviseur en secretariële ondersteuning.

De politiek gaat binnenkort over het onderwerp in debat. Dat gebeurt komende maandag tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken.