Symposium huisvesting

ingevoerd op 11-1-2008

NoordWest8 organiseert 20 februari een symposium rond de problematiek van de huisvesting van buitenlandse werknemers. Deze bijeenkomst vindt plaats in Proeftuin Zwaagdijk en zal tegelijkertijd het symposium zijn van het Holland Flowers Festival. Op dit moment wordt aan een notitie gewerkt waarin zowel de provincie Noord-Holland, de voormalige gewesten West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland als de VROM-inspectie participeren.

Momenteel wordt door diverse organisaties in de regio gewerkt aan een oplossing voor de problematiek rond de huisvesting van buitenlandse werknemers.
De situatie heeft zich zodanig ontwikkeld dat in bepaalde gebieden geen adequate en veilige huisvesting voor deze werknemers is. Voorlopers in het vinden van oplossingen voor deze situaties zijn de gemeente Zijpe, West-Friesland en de gemeente Wieringermeer.