Nieuwe naam fusiegroep

ingevoerd op 15-11-2007

De Zuster Kueter Stichting en Woonzorggroep NyeScagha gaan per 1 januari verder als Woonzorggroep Samen.

De twee zorginstellingen gaan 1 januari fuseren. Voor de nieuwe naam werd een prijsvraag uitgeschreven. Die prijsvraag leverde 250 suggesties op. De nu gekozen naam zat niet bij de inzendingen, al waren er wel 8 bij die `Samen` verwerkt hadden in hun idee. De hoofdpijs, een weekend Londen, Barcelona of Parijs, zal onder die 8 mensen worden verloot.

De nieuwe naam is volgens de Raden van Bestuur van de zorginstellingen krachtig en staat voor een aantal belangrijke kernwaarden, zoals vertrouwen, respect, gezelligheid, warmte en betrokkenheid.

Bijkomend voordeel is dat de nieuwe naam eenvoudig is. Dat was één van de eisen, omdat de bestaande namen van de zorginstellingen vaak vragen opriepen over hoe ze moesten worden geschreven.