Discussie over bouwleges in Niedorp

ingevoerd op 9-11-2007

De gemeenteraad van Niedorp wilde donderdagmiddag tijdens de behandeling van de begroting 2008 niet akkoord gaan met verhoging van de bouwleges met 3%.

Er ligt een afspraak dat de bouwleges slechts kostendekkend mogen zijn. Het college kreeg daarom de opdracht te onderzoeken welk percentage kan leiden tot kostendekkendheid van de bouwleges. Als dit niet mogelijk is, dan moet het college met het werkelijke percentage komen om dit mogelijk te maken.