OZB afhankelijk van hondenbelasting

ingevoerd op 1-10-2007

De hoogte van de OZB in Zijpe volgend jaar wordt afhankelijk van de hondenbelasting. Dat staat in de begroting die deze week is gepresenteerd.

De gemeente wil de OZB volgend jaar met een halve procent verhogen. Die verhoging kan oplopen tot 2,85% als de gemeenteraad besluit de hondenbelasting af te schaffen. Een beslissing hierover wordt eind oktober door de raad van Zijpe genomen.