Beeldkwaliteitsplannen Callantsoog gepresenteerd

ingevoerd op 26-6-2007

Veel mensen maakten maandagmiddag- en avond van de gelegenheid gebruik om in dorpshuis Kolfweid in Callantsoog de concept-Beeldkwaliteitsplannen voor Callantsoog en Groote Keeten te bekijken.

Aan de aanwezige personen van de gemeente Zijpe konden vragen worden gesteld. Bovendien konden de inwoners op aanwezige formulieren aangeven wat zij van de plannen vinden en suggesties voor door hen gewenste veranderingen doen.

Dat het niet iedereen naar de zin kan worden gemaakt werd al snel duidelijk.

Vooral het eventueel veranderen van de doorgaande weg door de kern van Callantsoog stuit op grote bezwaren. Ondernemers zijn bang dat ze door zo’n maatregel op langere termijn geen bestaansrecht meer zullen hebben. Ook de 30 km/uur zone wordt als onnodig ervaren omdat er een aantal zebrapaden ligt waardoor de snelheid in het verkeer wordt weggenomen.
Bewoners bekijken de beeldkwaliteitsplannen voor Callantsoog ..... Bewoners bekijken de beeldkwaliteitsplannen voor Callantsoog .....
Het plan geldt ook voor Groote Keeten ..... Het plan geldt ook voor Groote Keeten .....