Bezwaar tegen gronddepot

ingevoerd op 22-6-2007

De werkgroep Natuurlijk Groenbeheer heeft bezwaar tegen het plan van de gemeente Schagen om de vroegere vuilnisbelt aan de Halerweg als gronddepot in te richten.

Het terrein is zeer gevarieerd en dicht begroeid, waardoor er veel vogelsoorten voorkomen. De gemeenteraad wil meer spannend groen en dit is een toplocatie. Als het depot er komt gaan veel bomen en struiken dood wat geen fraai gezicht is. De werkgroep vraagt de gemeente daarom een andere locatie te kiezen.