Status aangifte te volgen via internet

ingevoerd op 20-6-2007

De politie Noord-Holland noord gaat bewoners beter informeren over de afhandeling van hun aangifte. Dinsdag is hiervoor een voor Nederland uniek systeem gelanceerd. Via internet kan de aangever volgen wat er met de aangifte gebeurt.

Wie aangifte doet van bijvoorbeeld diefstal of vernieling krijgt van de politie een e-mail bericht. Daarin staat een inlogcode waarmee de aangever via www.mijnpolitieaangifte.nl kan zien wat de politie met de melding doet.

De aangever kan zien of de aangifte in behandeling is genomen, of een onderzoek is gestart en wanneer een onderzoek is afgerond en de zaak wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie stuurt de aangever daarna een bericht over het vervolgproces.

Met onder andere een maandelijke digitale nieuwsbrief en een politiekrant, die twee keer per jaar verschijnt, worden de bewoners op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen bij de politie.