Weinig animo braderie ?

ingevoerd op 15-6-2007

Slechts de helft van de ondernemers in het Schager centrum heeft zich tot nu toe aangemeld voor de jaarlijkse Braderie, die dit jaar op dinsdag 3 juli wordt gehouden.

Anders dan voorgaande jaren heeft de organisatie de ondernemers niet persoonlijk benaderd. De bedrijven hebben een groene kaart in de bus ontvangen die ze kunnen terugsturen als ze mee willen doen.

Die aanpak lijkt echter niet goed te werken. Veel ondernemers hebben de groene kaart nog niet teruggestuurd.

`Wij hopen dat ze dat alsnog snel doen, want de braderie is al over twee weken`, meldt organisator Jaap Broers.

Ondernemers die geen groene kaart hebben ontvangen of de kaart kwijt zijn kunnen zich melden bij Jaap Broers. Zijn nummer is 0224 – 21 32 10.