Voorstel college voor bezuinigingen in Schagen

ingevoerd op 6-6-2007

Het college van Schagen heeft een fors aantal bezuinigingen aangekondigd om de begroting voor de komende jaren sluitend te maken. Schagen moet in 2008 een gat dichten van ruim 1 miljoen euro. De jaren na 2008 is dat tekort nog groter.

Er zal onder andere worden bezuinigd op groenvoorziening, wegen, speeltoestellen en subsidies. Ook worden boekhoudkundige maatregelen genomen om de begroting te ontlasten, zoals het verlengen van afschrijvingstermijnen.

Verder wil Schagen € 130.000,- bezuinigen op de bijstandsuitkeringen door mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Andere voorstellen zijn het spuiten in plaats van borstelen van onkruid, het verhogen van de hondenbelasting en het kostendekkend maken van de havengelden.

Enkele Schager organisaties, zoals de wijkverenigingen Hoep-Zuid, Hoep-Noord en Waldervaart, het Gehandicaptenplatform en de werkgroep Grenzeloos Schagen moeten een deel van hun subsidie inleveren.

Ook stopt Schagen met het Marietje Kesselproject, een project om leerlingen van basisscholen weerbaarder te maken. Een voorstel om te stoppen met logopedie en schoolzwemmen wordt door het college niet overgenomen.

De kadernota, waarin alle bezuinigingsvoorstellen staan, wordt 26 juni door de gemeenteraad besproken. Begin november, als de begroting wordt vastgesteld, neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing.