Windplan Zijpe 2007: molens clusteren

ingevoerd op 2-5-2007

De gemeente Zijpe overweegt om toestemming te geven voor de plaatsing van windmolens in polders B en E. Dat staat in het Windbeleid Zijpe 2007. Het plan wordt 13 mei door de politiek besproken.

Nu nog staan her en der in de gemeente solitaire windmolens. Veel eigenaren willen die molens opschalen. In het nieuwe plan gaat Zijpe uit van clusters van windmolens die in plaats komen van de 11 losstaande windmolens.

Het idee heeft volgens de gemeente veel voordelen. Zo vervalt de overlast van enkele bestaande molens. Ook past het idee binnen de richtlijnen van de provincie en wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de eigenaren van bestaande windmolens.

Nadelen zijn er ook. De landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle polders B en E en de omringdijk zullen worden aangetast. Ook zal het plan opnieuw de inspraak in moeten.
Losse windmolens, zoals hier aan de Grote Sloot, verdwijnen mogelijk uit het landschap ..... Losse windmolens, zoals hier aan de Grote Sloot, verdwijnen mogelijk uit het landschap .....