Renovatie B-Veld Sint Boys

ingevoerd op 12-4-2007

De gemeente Harenkarspel is vorige week begonnen met de renovatie van het B-veld van voetbalvereniging Sint Boys-DES in Sint Maarten.

Renovatie van het veld was nodig vanwege de slechte conditie van de grasmat. Het nieuwe veld wordt een WeTra-veld. Zo’n veld kan, door de verbeterde afwatering, vaker worden bespeeld. Vorige week is de renovatie begonnen met het verwijderen van de grasmat en de bovenste laag grond.

Het gras wordt in depot gezet. De grond wordt voor enkele weken gestort op het weiland ten zuiden van het veld.
De komende weken wordt drainage aangelegd. Daarop komt de zandonderbouw voor het WeTra-veld.

Als laatste worden een nieuwe toplaag aangebracht, het veld ingezaaid en het hekwerk rond het veld weer aangebracht. De complete renovatie duurt ongeveer 6 weken.