Beroep Mak afgewezen

ingevoerd op 21-3-2007

De bezwaren van de firma Mak uit ’t Zand tegen de inrichting van De Mosselwiel bij ’t Zand zijn door de rechtbank afgewezen.

Landschap Noord-Holland wil het gebied De Mosselwiel terugbrengen tot het oorspronkelijke vochtige landschap. Daarvoor zal onder andere de zandlaag worden verwijderd en een greppelpatroon worden aangebracht. Volgens Mak zijn die activiteiten in strijd met het bestemmingsplan. Ook vreest hij overlast van luizen en onkruid.