Start adviesteam jeugdzorg

ingevoerd op 2-3-2007

In Slot Schagen wordt woensdag van 13.30 tot 16.00 uur de startbijeenkomst van het `Jeugdzorgadviesteam (JAT) in het primair onderwijs` gehouden.

Het JAT brengt de hulpverlening en de jeugdzorg dichter bij het onderwijs. Het basisonderwijs heeft een belangrijke signalerende functie voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Door vroegtijdig ingrijpen van het JAT kunnen kinderen en ouders snel geholpen worden. Begin 2006 is een pilot gestart voor 9 scholen.

In september is dat aantal uitgebreid tot 30 basisscholen in de kop. Zij kunnen met vragen terecht bij de zorgcoördinator van het JAT. Voor eind 2007 wordt dat voor alle 94 scholen in de Kop mogelijk.

De 35 scholen die van januari tot juni gebruik kunnen gaan maken van het JAT zijn uitgenodigd voor de feestelijke startbijeenkomst. Zij worden dan ook geïnformeerd over de werkwijze van het JAT en maken kennis met de aanpak van hun zorgcoördinatoren.