Subsidie toren afgewezen

ingevoerd op 16-2-2007

De gemeente Schagen krijgt vooralsnog geen subsidie voor de restauratie van de kerktoren op de Markt in Schagen.

De gemeente vroeg subsidie aan in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM). Voor die regeling zijn echter al zó veel aanvragen ingediend dat de pot leeg is. De gemeente gaat in een nieuwe brief aan het ministerie aandacht vragen voor de situatie die nu is ontstaan.
Vooralsnog geen subsidie voor restauratie van de toren ..... Vooralsnog geen subsidie voor restauratie van de toren .....