Ook Zijpe onderzoekt Bouwen in eigen beheer

ingevoerd op 31-1-2007

Naar aanleiding van berichten over een steeds krapper worden woningmarkt, in het bijzonder voor starters en senioren, kwamen de BKV en de PvdA in Zijpe dinsdagavond met een motie.

In de motie, die werd aangenomen, wordt het college opgedragen met spoed te onderzoeken of bepaalde groepen woningzoekenden in de Zijpe gebaat zouden kunnen zijn met `Bouwen in eigen Beheer`.

Wethouder Morsch gaf aan de mogelijkheden te willen bekijken.
Burgemeester Pennink (2e van rechts) voor één keer voorzitter in Zijpe ..... Burgemeester Pennink (2e van rechts) voor één keer voorzitter in Zijpe .....