Subsidieregeling houtwallen weer open

ingevoerd op 11-1-2007

De subsidieregeling voor herstel en aanleg van landschapselementen is weer opengesteld. Particulieren, boeren en verenigingen in het buitengebied van Noord-Holland kunnen tot 1 april subsidie aanvragen bij Landschap Noord-Holland.

De regeling, ingesteld door de provincie, is bedoeld om het karakteristieke landschap van Noord-Holland te versterken en te behouden. De reden is dat veel landschapselementen in de loop van de tijd zijn verwaarloosd of verdwenen.

De uitvoering van de regeling is in handen van Landschap Noord-Holland. Het accent ligt op duinrellen en duinwateren en herstel van iepenbeplantingen. Ook het omvormen van particuliere bosjes naar rietland of hakhoutbeheer wordt gesteund. De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Wie meer informatie wil over de subsidieregeling kan kijken op www.landschapnoordholland.nl of bellen naar 0251 – 66 22 44.