GGD: fusie op 1 april

ingevoerd op 29-12-2006

De GGD’en kop van Noord-Holland, Westfriesland en Noord-Kennemerland streven naar een fusie op 1 april 2007.

De afgelopen weken is de voorgenomen fusie aan de orde geweest in alle 29 gemeenteraden in het gebied van de GGD’en. De meeste gemeenten hebben al ingestemd met de fusie. Alleen in Westfriesland hebben enkele gemeenten een voorbehoud gemaakt, waaronder de gemeente Hoorn. Daarom is besloten de fusiedatum uit te stellen. 

De GGD verzorgt de taken op het gebied van openbare gezondheidszorg namens de gemeenten. Door de fusie kunnen de GGD’en deze taken ook in de toekomst goed uit blijven voeren. Ook kan eenvoudiger worden voldaan aan de steeds hogere kwaliteitseisen.

Na de fusie zal het nieuwe hoofdkantoor worden gevestigd in Schagen. In de huidige vestigingen in Alkmaar en Hoorn blijven verschillende uitvoeringstaken gehandhaafd.