Steun voor steunpunt Huiselijk Geweld

ingevoerd op 22-12-2006

De provincie Noord-Holland heeft € 195.000,- subsidie toegekend aan het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland. Het geld zal worden gebruikt voor Eigen Kracht conferenties.

Eigen Kracht is een succesvolle manier om huiselijk geweld te bestrijden. Families kunnen hiermee op eigen kracht de problemen oplossen. Met het geld kan het steunpunt de komende 2 jaar verschillende conferenties organiseren waarmee 25 families kunnen worden geholpen.