Geen planschade Nolmerban

ingevoerd op 29-11-2006

Het college van Zijpe blijft bij haar besluit om een verzoek voor planschade van 8 bewoners van de Bergeendstraat in Petten af wijzen.

De 8 bewoners hadden bij de gemeente een planschadeverzoek ingediend in verband met de bouw van de nieuwe wijk Nolmerban. De bewoners zeggen minder privacy en meer overlast te hebben door de nieuwe wijk die achter hun woningen is gebouwd. Bureau Arcadis adviseerde de gemeente het verzoek te honoreren.

Volgens Vlieg Makelaars uit Schagen is er echter geen sprake van schade. Het college besloot daarop het verzoek af te wijzen.

De bewoners vroegen daarop om een heroverweging. Ook vroegen ze de gemeente de kosten voor de bezwaarprocedure voor haar rekening te nemen. Het college ziet geen aanleiding dat verzoek te honoreren. De afwijzing zal binnenkort aan de gemeenteraad van Zijpe worden voorgelegd.