Boek over polder gepresenteerd

ingevoerd op 27-11-2006

Afgelopen zaterdag is in de Allemanskerk in Oudkarspel een boek over de geschiedenis van polder Geestmerambacht gepresenteerd.

Het boek is gemaakt door de stichting C.O.O.G. met medewerking van veel vrijwilligers, waaronder Frans Diederik uit Schagen. In het boek is ook veel aandacht voor de poldergebieden in het zuiden van Harenkarspel. In het 352 pagina’s tellende boek staan ruim 100 afbeeldingen.

Ook zijn 8 losse kaarten in het boek opgenomen. 4 kaarten geven de situatie in 1832 weer. De andere 4 kaarten geven dezelfde percelen weer in de jaren 60 en 70, vóór de ruilverkaveling. Ook de bebouwde kom van Oudkarspel met de huizen van voor het jaar 1832 heeft in het boek een plaats gekregen.

Het eerste exemplaar van het boek werd zaterdag overhandigd aan burgemeester Cornelisse van Langedijk.
Het eerste boek werd overhandigd aan burgemeester Cornelisse ..... Het eerste boek werd overhandigd aan burgemeester Cornelisse .....