Bewoners tegen Nieuwe Nes

ingevoerd op 31-10-2006

Een aantal bewoners van de Seringenhof in Schagen is tegen het plan voor de bouw van de Nieuwe Nes. Dat centrum, dat komt in het park achter de Acaciaflats in Schagen, moet ruimte gaan bieden aan een aantal Schager instellingen, zoals De Groenling, de Archeologische Werkgroep en de Historische Vereniging.

Vooral de geplande kinderboerderij op een eilandje in het gebied zien de bewoners niet zitten. Dat eilandje ligt vlak bij de achtertuinen van de woningen.

Eén van de bewoners van de Seringenhof is Henk Huijser, raadslid voor de PvdA in Schagen. Zijn fractie is voorstander van het plan.

Huijser kreeg van zijn buren het verzoek om uit te zoeken hoe de plannen er precies uitzien. Een brief waarin hij het plan toelicht werd echter, buiten zijn weten om, verspreid onder veel meer bewoners in de buurt. Wel geeft Huijser toe op voorhand niet blij te zijn met delen van het plan.

Ook Huijser heeft vooral moeite met de kinderboerderij die op het eiland moet komen. Bij die boerderij worden ook enkele kleine gebouwen neergezet. Volgens Huijser ligt het eiland nagenoeg in de achtertuin van de woningen aan de Seringenhof.

Huijser wacht eerst de informatiebijeenkomsten af die binnenkort over het plan worden gegeven. Pas daarna zal hij een standpunt innemen.