GESPREKKEN OVER TRAMBAAN NIEDORP

8-3-02

De gemeente Niedorp nodigt belangstellen-den uit om komende maandag om 16.00 uur mee te komen praten over de situatie op de Trambaan.

Op de Trambaan maakt langzaam en snelverkeer van dezelfde weg gebruik. In eerste instantie wilde de gemeente fietssuggestiestroken aanleggen, maar tegen dat plan werd door bewoners bezwaar aangetekend. Het college van Niedorp heeft daarop besloten opnieuw met bewoners om tafel te gaan.