Hernieuwingsplan Spartahal

ingevoerd op 22-8-2006

Architect Van der Hoven uit Schagen heeft op verzoek van de huidige bestuurders van de Spartahal een hernieuwingsplan voor de Spartahal gemaakt.

Van der Hoven heeft zijn plan voorgelegd aan de gemeenteraad en het college van Schagen. Volgende week dinsdag zal de gemeenteraad over de sporthallen vergaderen. Van der Hoven is met een lijst van gebreken aan de hal gekomen waarbij volgens hem de prioriteit bij het vervangen van het dak ligt.

Wanden en dak moeten worden geïsoleerd en er moet meer daglicht komen. De kosten van de meest noodzakelijke maatregelen berekent Van der Hoven op € 255.500,-.
Het bestuur van de Spartahal rondt het bedrag af op € 300.000,-.  B. en w. hebben  de raad voorgesteld € 150.000,-  voor de Spartahal uit te trekken. In een brief aan de gemeente vraagt het bestuur ook om een visie. Dient de hal over twee jaar slooprijp te zijn of over tien jaar nog in goede staat.