Planschade Nolmerban

ingevoerd op 2-6-2006

De gemeente Zijpe overweegt bewoners van de Bergeendstraat schadeloos te stellen in verband met de bouw van de nieuwe wijk Nolmerban.

Acht bewoners hebben een verzoek om planschade bij de gemeente ingediend. De bewoners zeggen minder privacy en meer overlast te hebben door de nieuwe wijk die achter hun woningen is gebouwd. Bureau Arcadis heeft de gemeente geadviseerd de verzoeken te honoreren.

De gemiddelde uitkering per planschadeverzoek zou € 4.000,- zijn. Als alle 8 verzoeken worden gehonoreerd gaat het om een totaalbedrag van € 32.000,-.

De gemeente verwacht echter dat ook andere bewoners van de Bergeendstraat met een planschadeverzoek zullen komen. In dat geval moet rekening worden gehouden met een extra bedrag van € 72.000,-. De politiek bespreekt de kwestie woensdag 21 juni tijdens de commissie Grondgebiedzaken.