Meer mogelijk op strand

ingevoerd op 12-5-2006

De provincie Noord-Holland wil de mogelijkheden voor tijdelijke bebouwing op het strand verruimen. Gedeputeerde Staten hebben daar afgelopen week een beslissing over genomen.

Met de verruiming wordt het bijvoorbeeld mogelijk om strandpaviljoens het hele jaar open te houden. Ook komt er ruimte voor nieuwe paviljoens, verkleedhokjes en strandslaaphuisjes. Het plan wordt nu voor advies voorgelegd aan de kustgemeenten.

Aan de ruimere bebouwingsmogelijkheden op het strand is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo zullen de gebouwen demontabel moeten zijn, is er geen recht op bescherming of strandsuppletie en mogen milieubescherminszones niet worden aangetast.

De verruiming gaat niet voor de hele kust gelden. Voor het grootste deel van de 64 kilometer Noord-Hollandse kust gaan strengere regels gelden.