Reconstructie Merelstraat

ingevoerd op 28-3-2006

De Merelstraat in Schagen wordt tussen 3 april en eind juni opgeknapt.

Aan de reconstructie is een lange voorbereiding vooraf gegaan. Bewoners van de straat konden door middel van een enquête aangeven wat ze in hun straat verbeterd zouden willen zien. Een jaar geleden werd een informatieavond voor bewoners gehouden. Inmiddels is de klus aanbesteed en kan met de reconstructie worden begonnen.