Steunpunt huiselijk geweld

ingevoerd op 3-2-2006

Burgemeester Faber van Den Helder heeft donderdag in Schouwburg de Kampanje in Den Helder het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland geopend.

Tijdens de opening lanceerde mevrouw Faber de site www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl . De theatergroep `Hoezo terug in je mand? liet met korte toneelsc√®nes de verschillende vormen van huiselijk geweld zien, met name ouderenmishandeling.