Gewest gaat inkrimpen

ingevoerd op 25-1-2006

Er is in de toekomst geen ruimte meer bij het Gewest Kop van Noord-Holland voor beleidsmakers. Dat is de conclusie na overleg tussen gemeenteraden en colleges van de deelnemende 9 gemeenten.

Bij het Gewest werken 130 mensen. De meeste houden zich bezig met uitvoeringszaken, zoals de inzameling van afval, de GGD en het Leerplichtbureau. Ook zijn 8 beleidsmedewerkers in dienst. Zij houden zich bezig met beleidsondersteuning van gewestgemeenten.

Volgens burgemeester Westerink van Schagen worden de 8 beleidsmedewerkers niet zonder meer op straat gezet. De komende perioden zullen eerste de gemeenteraden zich over de beleidstak van het Gewest uit moeten spreken. Dat proces kan nog maanden duren.

De samenwerking tussen de gewestgemeenten heeft met het schrappen van de beleidsafdeling een gevoelige tik gekregen. Samenwerking tussen gemeenten zal meer op ad-hoc basis moeten worden geregeld.