5.000 werkplekken extra

ingevoerd op 16-12-2005

Kop & Munt heeft in de afgelopen vijf jaren de doelstelling, het creëren van 5.000 werkplekken, bereikt. Dat gebeurde in samenwerking met de negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland, de provincie, drie ministers, de Kamer van koophandel en verschillende marktpartijen.

Het is niet alleen de verdienste van Kop & Munt. Het zijn het bedrijfsleven en de organisaties, die de werkgelegenheid kunnen aanbieden. Kop & Munt helpt de organisaties daarbij. Ze stimuleren de produktontwikkeling en het vernieuwen van de dienstverlening.

Kop & Munt doet dat door het verlenen van subsidies, het geven van advies en het inzetten van mankracht. Het subsidieprogramma Kop & Munt eindigt officieel in december 2006. Door oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland noord ontstaan echter nieuwe kansen. Wat betreft het organiserend vermogen behoort Kop & Munt tot een van de vijf beste organisaties in Nederland.