Verkeer(d)

Aflevering 56: het antwoord

U wilt links van de weg parkeren bij De Keerkring. Mag dat?

Dat was de vraag van de week die de Fietsersbond Noord-Holland Noord afgelopen vrijdag stelde in de rubriek Verkeer(d).

Het antwoord van de Fietsersbond:
Het is niet expliciet verboden om links te parkeren, maar of het verstandig is om dit in de buurt van scholen met veel fietsende kinderen te doen, is maar de vraag. Als er hier weggereden wordt, is er geen enkel zicht op het tegemoetkomend verkeer. En omdat het hier een bijzondere verrichting betreft, moet aan alle verkeer voorrang worden verleend.

Ook zegt artikel 5 van de wegenverkeerswet: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Volgende week aflevering 57 van de rubriek Verkeer(d).
Parkeren mag wel, maar is niet verstandig Parkeren mag wel, maar is niet verstandig