Doorbraak in Warmenhuizen

Sint Vincentius en Theresia

De basisscholen Sint Vincentius en Theresia in Warmenhuizen gaan samen verder als De Doorbraak. Per 1 augustus komt er met deze samenvoeging een einde aan een stukje geschiedenis.

De Theresia huisvestte oorspronkelijk  meisjes en de Sint Vincentius jongens. In 1969 werd deze scheiding opgeheven en gingen de scholen ieder een eigen weg met zowel jongens als meisjes. Sinds 2006 vallen de scholen onder het bestuur van de stichting Flore.

In afwachting van het nieuwe gebouw dat naar verwachting in 2013 wordt gerealiseerd, verdeelt de school de leerlingen over de twee huidige gebouwen.

Op de locatie Theresia zullen de groepen 1 tot en met 4 worden ondergebracht, op de locatie Vincentius de groepen 5 tot en met 8.
Donderdag 7 en woensdag 13 april houdt de school open dagen.
De Sint Vincentius in Warmenhuizen De Sint Vincentius in Warmenhuizen