Steun voor Wijkenloop 2011

€ 150,- van gemeente Schagen

Atletiekvereniging TAS ’82 krijgt van de gemeente Schagen een subsidie van € 150,- voor de organisatie van de Schager Wijkenloop 2011.

TAS had gevraagd om een kwijtschelding van de leges, groot € 55,-. Dat verzoek is door de gemeente niet gehonoreerd. De gemeente is bang voor precedentwerking wanneer leges worden kwijtgescholden. De eenmalige bijdrage wordt verstrekt omdat het college vindt dat het initiatief een meerwaarde heeft voor de Schager sport.