Subsidie voor opvoedcursussen

Schagen is regievoerder

De gemeente Schagen verleent ruim € 5.000,- subsidie voor de cursussen opvoedondersteuning Kop van Noord-Holland aan uitvoerder GGD Hollands Noorden.

Schagen is regievoerder op het gebied van Centrum Jeugd en Gezin (CJG). In dit kader wordt een regionaal passend cursusaanbod aangeboden aan de inwoners. De titels zijn ‘Peuter in zicht’, ‘Opvoeden en zo’, ‘Opvoeden en zo in je eentje’, ‘Beter omgaan met pubers’ en ‘Plezier op school’.

De cursussen vinden plaats op verschillende  gespreide locaties in de regio Kop van Noord-Holland.

De gemeente Schagen betaalt de € 5.375,- van het budget Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin. Dankzij een nieuw rekenmodel en de regionale samenwerking kan GGD een lagere prijs garanderen ten opzichte van de voorgaande jaren. Aan de hand van bevindingen in 2011 wordt het beleid voor 2012 bepaald.